Banner for CSR page on envii.comBanner for CSR page on envii.com

ÅTAGANDE FÖR ATT VARA BRA

Envii, CSR

Integritet är en central del i vad vi gör. Vårt engagemang inte bara för kläderna du bär utan också för världen vi lever i sträcker sig långt bortom vår uppförandekod. Genom medveten tillverkning har vårt designdrivna mode en positiv social påverkan. Våra produkter är ett bevis på detta – och de visar att vi inte behöver offra stil för hållbarhet. Vi tar vårt ansvar på allvar och uppmuntrar dig att göra detsamma: Vi sitter alla i samma båt.

Nº1
 

Engagemangsstrategi

På Envii förstår vi att vår kärnverksamhet kan påverka miljön. Vi strävar efter att bidra till miljömässig hållbarhet där detta är möjligt och genomförbart. Vi har också åtagit oss att bidra till internationella principer för social och ekonomisk hållbarhet, till exempel mänskliga rättigheter och antikorruption. Vi vill kunna påverka människorna och samhällena där vi är verksamma positivt. Våra direktörer är våra allierade när det gäller att se till att våra CSR-åtaganden och -strategier genomförs.

Läs gärna mer här: Engagemangsstrategi
Nº2
 

Uppförandekod

Syftet med denna uppförandekod är att säkerställa att vår verksamhet bedrivs på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. De värderingar som vi anger följs av vår egen verksamhet, av våra leverantörer och deras underleverantörer.

Läs gärna mer här: Uppförandekod
Nº3
 

Policy för mänskliga rättigheter

Vi är fullt medvetna om de roller och ansvarsområden som vi har som företag. Vi har infört OECD:s due diligence-vägledning för ansvarsfulla leveranskedjor i klädbranschen för att korrekt kunna identifiera, prioritera och hantera risker i hela vår leveranskedja.

Läs gärna mer här: Policy för mänskliga rättigheter
Nº4
 

Antikorruptionspolicy

Denna etiska kod är obligatorisk för alla Enviis affärspartners som levererar varor och/eller tjänster, agerar på uppdrag av eller har andra samarbeten med Envii, t.ex. leverantörer, säljare, konsulter, hyresvärdar, agenter, tjänsteleverantörer och andra organisationer.

Läs gärna mer här: Antikorruptionspolicy
Nº5
 

Policy mot barnarbete

En person är ett barn fram till 18 års ålder. Vi erkänner alla barns rätt att skyddas från ekonomisk exploatering och från att utföra allt arbete som kan vara farligt eller störa barnets utbildning, eller som kan vara skadligt för barnets hälsa eller fysiska, mentala, andliga, moraliska eller sociala utveckling.

Läs gärna mer här: Policy mot barnarbete
Nº6
 

Policy för djurens välbefinnande

Djurens välbefinnande är mycket viktigt för oss. Vi anser att djur ska behandlas med omsorg, respekt och värdighet, enligt de fem friheterna. Dessa standarder fokuserar på och påverkar de råvaror som ingår i tillverkningen av våra kläder.

Läs gärna mer här: Policy för djurens välbefinnande
Nº7
 

Miljöpolicy

Även om miljöpåverkan i samband med tyg- och textilbearbetning kan vara skadlig, finns det också tyger som lämnar ett mindre och bättre miljöavtryck. Vi har åtagit oss att vidta nödvändiga åtgärder för att ständigt förbättra vårt miljöavtryck. Genom att gå över från konventionella till mer hållbara material kan vi åstadkomma en positiv förändring i modebranschen. En global brist på viktiga resurser gör det nödvändigt att vi prioriterar användning av återvunnet material såsom återvunnen bomull eller polyester.

Läs gärna mer här:
Miljöpolicy
Materialstrategi
Lista med förbjudna ämnen
 

Om du har några specifika frågor om texten ovan, får du gärna skriva till oss på customercare@envii.com.