Banner for CSR page on envii.comBanner for CSR page on envii.com

FORPLIGTELSE TIL SOCIALT ENGAGEMENT

Envii, CSR

Integritet udgør selve kernen i det, vi gør. Vores indsats, ikke kun for det tøj, du har på, men også for den verden, vi lever i, rækker langt ud over vores adfærdskodeks. Ved at fremstille vores tøj med omtanke har vores design-orienterede mode en positiv social indvirkning. Vores produkter er et bevis på dette – og et bevis på, at vi ikke behøver at give afkald på stil til fordel for bæredygtighed. Vi tager vores ansvar alvorligt og opfordrer dig til at gøre det samme: Det handler om vores fælles fremtid.

Nº1
 

Ledelsesansvar

Envii erkender, at vores kerneforretning kan påvirke miljøet. Vi bestræber os på at bidrage til miljømæssig bæredygtighed, hvor det er muligt og holdbart. Vi er også forpligtet os til at bidrage til internationale principper for social og økonomisk bæredygtighed, f. eks. menneskerettigheder og antikorruption. Vi ønsker at have en positiv indvirkning på de mennesker og i de samfund, hvor vi opererer. Vores direktører er vores allierede, når det gælder om at sikre, at vores CSR-forpligtelser og-strategier bliver implementeret.

Læs mere her: Commitment Strategy
Nº2
 

Adfærdskodeks

Denne adfærdskodeks har til formål at sikre, at vores forretning drives på en etisk og ansvarlig måde. De værdier, vi opstiller, følges af vores egen virksomhed, af vores leverandører og af deres underleverandører.

Læs mere her: Code of Conduct
Nº3
 

Menneskerettighedspolitik

Vi er fuldt ud klar over de roller og ansvarsområder, vi har som virksomhed. Vi har implementeret OECDs (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) due diligence-retningslinjer om ansvarlige forsyningskæder inden for beklædningsindustrien for korrekt at kunne identificere, prioritere og håndtere risici i hele forsyningskæden.

Læs mere her: Human Rights Policy
Nº4
 

Antikorruptionspolitik

Disse etiske regler er obligatoriske for alle de af Enviis forretningspartnere, der leverer varer og/eller tjenesteydelser, handler på vegne af eller har andre former for samarbejde med Envii som fx leverandører, sælgere, konsulenter, udlejere, agenter, service udbydere og andre organisationer.

Læs mere her: Anti-Corruption Policy
Nº5
 

Politik for børnearbejde

En person er et barn, indtil han/hun er fyldt 18 år. Vi anerkender alle børns ret til at blive beskyttet mod økonomisk udnyttelse og mod at udføre enhver form for arbejde, der kan være farligt eller gribe forstyrrende ind i et barns uddannelse, eller som kan skadeligt for barnets helbred eller fysiske, mentale, åndelige, moralske eller sociale udvikling.

Læs mere her: Child Labour Policy
Nº6
 

Dyrevelfærdspolitik

Dyrevelfærd er meget vigtigt for os. Vi mener, at dyr skal behandles ordentligt og med respekt samt værdighed i henhold til de fem rettigheder. Disse standarder fokuserer på og påvirker de råvarer, der er involveret i produktionen af vores tøj.

Læs mere her: Animal Welfare Policy
Nº7
 

Miljøpolitik

Mens miljøpåvirkningerne i forbindelse med stof- og tekstil forarbejdning kan være skadelige, er der også tekstiler, der efterlader et mindre og bedre miljøaftryk. Vi er forpligtet til at tage de nødvendige skridt til konstant at forbedre vores miljøaftryk. Ved at skifte fra konventionelle til mere bæredygtige materialer, kan vi gøre en positiv forskel i modebranchen. En global mangel på vitale ressourcer gør det nødvendigt, at vi prioriterer brugen af genbrugsmaterialer såsom genbrugsbomuld eller -polyester.

Læs mere her:
Environmental Policy
Material Strategy
Restricted Substance List
 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så skriv en mail til customercare@envii.com.